Porady

PETRALANA paroprzepuszczalne materiały izolacyjne z wełny skalnej

Gromadząca się woda, a ściślej kondensacja powierzchniowa i międzywarstwowa, czyli skraplanie się pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegrody oraz w jej wnętrzu, to powszechny problem wielu użytkowników budynków. Zaniedbania w tej kwestii mogą przyczynić się do powstawania nacieków, plam, a w skrajnych przypadkach do zagrzybienia i degradacji przegród, (nie wspominając o fatalnym wpływie na zdrowie użytkowników). Można temu zaradzić stosując paroprzepuszczalne materiały termoizolacyjne z mineralnej wełny skalnej.

slider_petralight.jpg

Świeżo oddane do użytku pomieszczenia czy po prostu wymiana starej stolarki okiennej na plastikową cieszą każdego… do momentu pojawienia się pierwszych kropli wody na wewnętrznych powierzchniach ścian zewnętrznych i szczytowych. Dzieje się tak często już przy kilkustopniowej różnicy temperatur pomiędzy nimi a powietrzem wewnątrz budynku. Zbyt wysoka wilgotność w pomieszczeniu i niska temperatura powierzchni przegrody to najważniejsze przyczyny skraplania się pary wodnej. Sam mechanizm jest prosty; para wodna, unoszona przez ciepłe powietrze, trafia na zimne powierzchnie i warstwę zimnego powietrza tuż pod nimi. To wystarczy, aby górna część ściany czy sufitu zaczęła najpierw „błyszczeć” a zaniedbana – pokrywać się ciemnymi wykwitami groźnych dla zdrowia grzybów. Zdarza się tak często jeszcze przed montażem paroizolacji i ocieplenia, kiedy temperatura powietrza oscyluje wokół zera a jego wilgotność jest wysoka.

Jak więc zapewnić optymalne warunki, w których para będzie miała najmniej okazji do gromadzenia się, zagęszczania i skraplania? W skrócie: zapewnić jej jak najwięcej „dróg ucieczki”. Samo przewietrzanie pomieszczeń, w których są prowadzone „mokre prace”, jak tynkowanie czy układanie wylewki, może nie wystarczyć, również dlatego, że ostatnie lata zapewniają nam atrakcje w postaci wielotygodniowych opadów i niezbyt wysokich temperatur w okresach, w których tradycyjnie prowadzi się prace wewnątrz budynków.

Później - w okresie eksploatacji – bywa jeszcze gorzej, ponieważ trudno zapewnić stałą i wydajną wentylację wszystkich pomieszczeń. Co gorsza, utrzymywanie stałej wysokiej temperatury w niedostatecznie wentylowanych wnętrzach paradoksalnie powoduje jeszcze wydajniejszy transport pary ku górze i problem powraca. 

Z pewnością rozwiązaniem, które ogranicza zatrzymywanie się pary wodnej wewnątrz budynku jest użycie materiałów, tworzących przegrodę, o wysokiej paroprzepuszczalności, takich jak na przykład mineralna wełna skalna. Dlaczego właśnie ten materiał termoizolacyjny? Przede wszystkim z uwagi na optymalny wskaźnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej. Jest to wielkość stała, określająca opór dyfuzyjny materiałów. Współczynnik ten dla powietrza wynosi  µ=1 [-] i taką samą wartość ma skalna wełna mineralna PETRALANA. Świadczy to o możliwości swobodnego przenikania pary wodnej przez ten materiał izolacyjny. Należy pamiętać, że aby cała konstrukcja przegrody umożliwiała ucieczkę pary wodnej z wewnątrz obiektu do środowiska zewnętrznego, projektant powinien dobrać wszystkie tworzące ją materiały odpowiednio pod względem współczynnika oporu dyfuzyjnego. Nie można dopuścić do sytuacji, w której para wodna, przechodząc przez materiał izolacyjny, w postaci znacznego strumienia, napotyka tymczasową barierę, którą stanowi inny materiał, o odpowiednio większym współczynniku oporu dyfuzyjnego pary wodnej. 

Petralight

PETRALIGHT

Petralight
Petralight H

PETRALIGHT H

Petralight H

Wełny lekkie z bytomskiej fabryki charakteryzują się bardzo niskimi deklarowanymi współczynnikami przewodzenia ciepła, oznaczanymi symbolem λD. Wynoszą one 0,035 W/mK, a jak wiadomo, im niższa ich wartość, tym lepsza izolacyjność cieplna. Poza znakomitymi właściwościami termoizolacyjnymi, odznaczają się również doskonałymi parametrami, które charakteryzują materiał wytłumiający – deklarowany poziom ważonego współczynnika pochłaniania dźwięku AW, dla produktu PETRALIGHT (o grubościach 100-250 [mm]) wynosi 0,95. To oznacza, że gwarantuje on bardzo dobrą absorpcję dźwięków w izolowanym pomieszczeniu

To oznacza, że gwarantują najlepszą osiągalną absorpcję dźwięków w docieplonym pomieszczeniu. Dla mieszkańców ruchliwych rejonów śródmiejskich (a także dla rodziców, którzy wybrali poddasze na pokój dla swoich pociech) jest to z pewnością korzyść nie do przecenienia.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...