Porady

Masy tynkarskie Farby KABE skuteczna i pewna ochrona elewacji

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych. Jej wygląd oraz właściwa ochrona wewnętrznych części ścian zewnętrznych zależy w dużej mierze od rodzaju zastosowanego materiału do wykonania warstwy wykończeniowej elewacji. Wysokiej jakości masy tynkarskie Farby KABE umożliwiają odpowiednie zabezpieczenie elewacji oraz wykończenie jej w bogatej palecie kolorów i faktur. Szeroki asortyment oferowanych systemów i produktów pozwala na łatwe znalezienie optymalnych rozwiązań.

domek_gotowy_5_kwadrat.jpg

ARMASILT - Tynk silikonowy z efektem „samooczyszczania”

 

Najważniejszezalety:

 • Optymalny produkt, jeżeli chodzi o obiekty wystawione na działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych, szczególnie narażonych na intensywne oddziaływanie wilgoci;
 • Niewielka podatność na zabrudzanie;
 • Wysoka paroprzepuszczalność przy jednoczesnej bardzo niskiej nasiąkliwości powierzchniowej;
 • Uniwersalne zastosowanie, zarówno na podłożach mineralnych, jak i dyspersyjnych;
 • Doskonałe krycie podłoża w tym także w przypadku tynków o „grubej” strukturze;
 • Wysoka trwałość kolorów uzyskiwanych przy użyciu pigmentów nieorganicznych;
 • Zwiększona ochrona elewacji przed porostem glonów i grzybów.

Silikonowa masa tynkarska ARMASIL T Farby KABE z linii „Czysta elewacja” pozwala nazapewnienie najlepszej ochrony elewacji przez udane połączenie najlepszychwłaściwości materiałów dyspersyjnych i krzemianowych. Zastosowanie w niejżywicy silikonowej umożliwia wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej omikroporowatej strukturze i wysokiej przepuszczalności pary wodnej orazdwutlenku węgla CO2. Silikonowa masa tynkarska szczególnie wyróżniasię niską nasiąkliwością powierzchniową związaną z efektem „perlenia” wody napowierzchni wyprawy silikonowej. Efekt ten skuteczne zabezpiecza elewację przed działaniemopadów atmosferycznych oraz znacznie redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Szczególnie jest polecanado wykonywania warstw wykończeniowych na elewacjach obiektów reprezentacyjnychwymagających wysokiej odporności na zabrudzenia oraz na ścianach wykonanych zmateriałów o strukturze porowatej (tj.: beton komórkowy, żużlobeton, cegłaporyzowana). Dobrze sprawdza się na budynkach umiejscowionych w pobliżu intensywnychtras komunikacyjnych. Tynk silikonowy ARMASIL T zapewnia wysoką trwałość kolorów, odporność na porost glonówi grzybów oraz łatwość utrzymania elewacji w czystości. Silikonowa masatynkarska ARMASIL T przeznaczonajest do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wyprawtynkarskich na zewnątrz budynków oraz warstw wykończeniowych w renowacyjnymsystemie antyrysowym ARMASIL RSA.  Masatynkarska może być stosowana do nakładania na elewacjach budynków nowowznoszonych i już istniejących, zarówno na podłożach mineralnych (tj.: beton,tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych dobrzezwiązaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Dzięki możliwościnakładania tynku silikonowego na praktycznie każdy rodzaj podłoża jest onjednym z najbardziej uniwersalnych materiałów wykończeniowych. Tynk silikonowy ARMASIL T dostępny jest w fakturze pełnejo różnych granulacjach (od 1,0 mm do 3,0 mm) i w szerokiej palecie kolorów wgwzornika Farby KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru, w kolorach możliwych douzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych.

Parametry techniczne:

Faktury:pełna

Grubościziarna: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm

Kolory:naturalna biel i kolory wg wzornika Farby KABE< NCS lub wg dostarczonegowzoru (możliwe doi uzyskania przy pomocy pigmentów nieorganicznych),

Względnyopór dyfuzyjny: Sd = 0,17 (wymóg normowy Sd ≤ 2,0 m)

Nasiąkliwośćpowierzchniowa: w = 0,04 kg/m2h0,5 (wymóg normowy w ≤ 0,5kg/m2h0,5).

NOVALITT - Udoskonalony tynk krzemianowy – niskoalkaliczny silikatowy

Najważniejszezalety:

 • Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej;
 • Niskoalkaliczny odczyn produktu ph (8 ÷ 9,5);
 • Bezproblemowe stosowanie zarówno na podłożach mineralnych jak i pokrytych powłoką na bazie tworzyw sztucznych;
 • Wysoka paroprzepuszczalność przy jednoczesnej bardzo niskiej nasiąkliwości powierzchniowej;
 • Uniwersalne zastosowanie, zarówno na podłożach mineralnych, jak i dyspersyjnych;
 • Wysoka trwałość kolorów uzyskiwanych przy użyciu pigmentów nieorganicznych;
 • Zwiększona ochrona elewacji przed porostem glonów i grzybów.

W tradycyjnych, krzemianowych (silikatowych)masach tynkarskich spoiwem jest wysokoalkaliczne wodne szkło potasowe (pH 11¸13,5),a w trakcie procesu wiązania zachodzi złożona reakcja z mineralnymi składnikamipodłoża i dwutlenkiem węgla CO2 z powietrza, dlatego występująznaczne ograniczenia i trudności przy zastosowaniu tych produktów. Ze tych względówtynki krzemianowe (silikatowe) mogą być nakładane wyłącznie na podłożachmineralnych oraz wymagają zapewnienia odpowiednich warunków podczas ichaplikacji i wiązania. Wyjątkiem w tej grupie materiałów jest polikrzemianowa,niskoalkaliczna silikatowa masa tynkarska - NOVALIT T  Farby KABE.Produkt ten dziękiwstępnie obniżonej alkaliczności (do poziomu 8¸9,5 pH), pozwala znacznie ograniczyćdotychczasowe problemy z aplikacją i oddziaływaniem niekorzystnych warunkówatmosferycznych, minimalizując ryzyko powstania nieestetycznych plam, wykwitówi odchyłek w odcieniach kolorów. Podczas nakładania nie wymaga zabezpieczeniamateriałów wrażliwych na alkalia (jak np.: drewno, metal, szkło czy cegła,klinkierowa), a także stosowania specjalnych środków ochrony oczu i skóry. Tynkpolikrzemianowy NOVALIT T stosowanyjest do wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wyprawtynkarskich na zewnątrz budynków oraz w systemach ociepleń na baziestyropianu KABE THERM NV, jak i na bazie wełny mineralnej KABE THERM WM oraz wrenowacyjnym systemie antyrysowym NOVALIT RSA. Umożliwia wykonaniecienkowarstwowej wyprawy o mineralnym charakterze, wysokiejparoprzepuszczalności i równocześnie, niskiej nasiąkliwości powierzchniowej.Zapewnia wysoką ochronę przed działaniem niekorzystnych czynnikówatmosferycznych i porostem glonów i grzybów oraz spowalnia proces zabrudzaniaelewacji. Może być stosowany na wszelkich typowych podłożach mineralnych (jaknp.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i wapienny), jaki pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych.Tynk NOVALIT T oferowany jest w bogatej palecie kolorów (otrzymywanych przyużyciu pigmentów nieorganicznych), faktur i grubości ziarna, dzięki czemupozwala na swobodne kształtowanie wizerunku architektonicznego budynku.

Parametry techniczne:

Faktury:pełna, drapana/mieszana, modelowana, gładka

Grubościziarna: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm

Kolory:naturalna biel i kolory wg wzornika Farby KABE< NCS lub wg dostarczonegowzoru (możliwe doi uzyskania przy pomocy pigmentów nieorganicznych),

Względnyopór dyfuzyjny: Sd = 0,07 (wymóg normowy Sd ≤ 2,0 m)

Nasiąkliwośćpowierzchniowa: w = 0,08 kg/m2h0,5 (wymóg normowy w ≤ 0,5kg/m2h0,5).

Firma Farby KABE Polskajest producentem szerokiej gamy mas tynkarskich, które z powodzeniem sąoferowane na polskim rynku. Stanowią one warstwę wykończeniową wielu elewacji,systemów ociepleń i wnętrz.. Materiały tej marki mogą się poszczycić wynikami,które znacznie przewyższają wymogi określone w aprobatach technicznych ITB ipolskich normach. Potwierdzeniem wysokiej jakości tych produktów jest możliwośćuzyskania wydłużonej 5-letniej gwarancji na kolor tynku zastosowanego wsystemach ociepleń: KABE THERM, KABE THERM NV, KABE THERM NV KLIMA i KABE THERMWM. 

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...