Aktualności

Zanim uczniowie zostaną nauczycielami

Drugi semestr cyklu szkoleń pod nazwą "Synergia działań szkoleniowych i doradczych - zwiększenie konkurencyjności firm z Grupy Polskie Składy Budowlane" rozpoczęty, zajęcia prowadzone są we wszystkich 7 regionach PSB, obejmując właścicieli i pracowników składów budowlanych w całej Polsce.

Zanim uczniowie zostaną nauczycielami

Zanim przedstawimy pierwsze relacje, zasięgamy opinii w firmach akcjonariuszy Grupy, które chcą maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie stwarza projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Przedstawicieli firm: Attic, Osiński i Syn, Rampa i Trops prosimy nie tylko o ocenę przydatności zajęć prowadzonych przez trenerów z firmy PM Doradztwo Gospodarcze, ale także o odpowiedź na pytanie: czy uczestnicy szkoleń dzielą się wiedzą zdobytą na tych zajęciach z innymi pracownikami swoich firm.
Oto odpowiedzi:

Katarzyna Dacyl-Zajdel, dyrektor zarządzający oraz Urszula Kalisz, specjalista ds. personalnych w firmie Attic z Krakowa - po pierwszym semestrze nie potrafimy jeszcze powiedzieć czy i jakie korzyści przyniosą te szkolenia. Oczywiście, każde szkolenie coś wnosi. Ale to, jak dużo wnosi, zależy od jakości szkolenia. Tymczasem jakość szkoleń jest oceniana różnie. Może wynika to z tego, że pracownicy firmy Attic często się szkolą i mają skalę porównawczą. Na pewno dobrze oceniają szkolenia "Rozmowy z trudnym klientem" oraz "Samoorganizacja - zarządzanie czasem". Biorąc pod uwagę potrzeby naszej firmy, liczbę uczestników szkoleń - niemal 40 osób, PM DG zaproponowało nam indywidualne, tylko dla Attic, szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi - oceny okresowe pracowników. Wspólny pomysł Attic i PM DG to również specjalne szkolenie tylko dla pracowników naszej firmy z zakresu logistyki.

Szkolenia prowadzone przez PM DG to dla Attic duży projekt, którym zajmują się w naszej firmie od strony organizacyjnej 2 osoby. Niestety, problem sprawia nadmierna - naszym zdaniem - kumulacja szkoleń, w krótkich okresach następuje takie zagęszczenie zajęć, że delegowanie na nie zgłoszonych wcześniej pracowników zakłóca funkcjonowanie firmy.
Attic postrzega szkolenia, nie tylko te prowadzone przez PM DG, ale także wszystkie inne, jako bardzo ważny element motywacji pozapłacowej. W naszej firmie szkolenia są na stałe wpisane w długookresowy program rozwoju pracowników. Więcej niż połowa naszej kadry, w tym wszyscy pracownicy szczebli zarządzania, ale także wielu pracowników szeregowych, stale uczestniczy w szkoleniach. Zdobywają wiedzę dla siebie i dla firmy.
Szczególny akcent szkoleń w ramach projektu realizowanego przez PM DG - zajęcia są świetną okazją wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych firm należących do Grupy PSB.

Dawid Dziurdź, dyrektor handlowy w firmie Osiński i Syn ze Strzelina - przeważają pozytywne oceny szkoleń prowadzonych przez trenerów PM DG. Ważne jest, że uczestnicząc w takich zajęciach ludzie przypominają sobie pewne zasady, o których w nawale codziennej pracy nieraz się zapomina. Można powiedzieć, że efekty szkoleń są w naszej firmie zauważalne. Pracownicy rozmawiają o tym, co było przedmiotem zajęć, omawiają przykłady prezentowane przez trenerów, dzielą się uwagami na temat ról, jakie przydzielono im podczas szkoleń symulujących np. sytuacje w kontaktach z klientami. Dla handlowca udział w szkoleniu jest wyróżnieniem. Największą grupę wśród szkolących się stanowią w naszej firmie osoby pracujące bezpośrednio z klientami, najczęściej są to przedstawiciele handlowi. Ale szkolą się także: kierownik naszej hurtowni, logistyk, kierownik naszego sklepu PSB Mrówka. Ja uczestniczyłem już w zajęciach z zakresu logistyki i merchandisingu.

Barbara Huzarewicz, prezes zarządu firmy Rampa z Imielina - nasi pracownicy znają trenerów firmy PM DG z wcześniejszych szkoleń, w których uczestniczyli jeszcze zanim ruszył cykl zajęć realizowanych z zaangażowaniem środków Unii Europejskiej. W pierwszym semestrze obecnej tury szkoleń osobiście wzięłam udział w zajęciach z zakresu zarządzania czasem, samoorganizacji dla optymalnego wykorzystania czasu pracy. Oceniam to szkolenie jako ciekawe. Pomocne w zrozumieniu wielu zagadnień były dobre przykłady, prezentowane przez trenera. Ze szkoleń korzystają jednak przede wszystkim pracownicy działu sprzedaży Rampy. Weźmie w nich udział łącznie 19 osób z naszej firmy. Zajęcia poświęcone profesjonalnej sprzedaży i trudnemu klientowi cieszą się dużym zainteresowaniem. Mamy taką zasadę - 2 tygodnie po danym szkoleniu przeprowadzamy test, w którym pracownicy mają okazję wykorzystać nabytą wiedzę. Wyniki? Liczba punktów zdobytych w skali 1-100 waha się od 65 do 92. Co znamienne - wyniki testów z reguły potwierdzają efekty pracy danego pracownika.

Zbigniew Ciesielski, prezes zarządu firmy Trops z Torunia - aktywność, jaką wykazuje nasza firma w poszerzaniu wiedzy załogi, niektórzy określają mianem "Uniwersytet Tropsa". W ostatnich latach dofinansowaliśmy studia podyplomowe i zaoczne 23 pracowników (aktualnie studiują 4 osoby). Pracownicy mają też szeroki wybór szkoleń organizowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu, PARP oddział w Toruniu oraz mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Podzieliśmy szkolenia następująco: dla kadry kierowniczej Tropsa, dla sprzedawców i dla pracowników pozostałych działów, w tym księgowości, sekretariatu, windykacji. W 2008 r. w szkoleniach dla kadry kierowniczej uczestniczyło 32 pracowników Tropsa, niektórzy w kilku rodzajach takich szkoleń.
Szkolenia Prowadzone przez PM DG w ramach projektu realizowanego na rzecz PSB pozwoliły uporządkować system szkoleń Tropsa. O takiej randze tych szkoleń decyduje ich szeroki zakres oraz możliwości dopełniania nowymi rodzajami zajęć, jakich wcześniej pracownicy naszej firmy nie znali.
Jak korzystamy ze szkoleń? M.in. organizujemy w Tropsie po zakończeniu szkoleń konkursy wiedzy (z nagrodami!). Taki konkurs przeprowadzimy też w 2010 r., po zakończeniu cyklu szkoleń prowadzonych przez PM DG. Najlepsi pracownicy tworzą potem tematyczne grupy zadaniowe, powoływane po to, żeby lepiej rozwiązywać ważne problemy firmy. Już teraz angażujemy pracowników, wyróżniających się umiejętnościami korzystania z wiedzy zdobytej podczas szkoleń, w zespołach zadaniowych dla rozwiązania złożonych problemów logistyki. Inny zespół, wyłoniony z grona pracowników po zajęciach z merchandisingu, uczestniczy w polepszaniu wizualizacji Tropsa.

W zajęciach I semestru szkoleń prowadzonych przez trenerów firmy PM Doradztwo Gospodarcze uczestniczyły 423 osoby z grona właścicieli i pracowników firm należących do kupców PSB, wśród nich: 39 z firmy Attic, 28 z firmy Trops, 12 z firmy Rampa, 11 z firmy Osiński i Syn.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...