Sprzedaż ratalna

Sygma Bank - zaufany partner na rynku kredytów ratalnych

Zakupy na raty z Sygma Bank krok po kroku

 • wybór towaru
 • okazanie dokumentów tożsamości
 • przedstawienie zaświadczenia o dochodach (kredyt powyżej 5000 zł)
 • wypełnienie wniosku kredytowego
 • odbiór towaru po niespełna 15 minutach 

 

Aby kupować na raty z Sygma Bank wystarczy:

 • dowód osobisty

Klienci którzy nie mogą uzyskać kredytu tylko na podstawie dowodu osobistego powinni dostarczyć dokumenty poświadczające uzyskiwanie stałych dochodów. W zależności od źródła dochodu dokumentami tymi są:

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Emeryci i renciści - ostatni lub przedostatni odcinek emerytury/renty, wycią z banku (w przypadku świadczeń przelewanych na konto), decyzja o przyznaniu renty ze wskazaniem okresu, na jaki renta została przyznana lub inny dokument potwierdzający okres obowiązywania świadczenia (np. kopia odpowiednich stron legitymacji rencisty)

Osoby prowadzące działalność gospodarczą - dokumenty rejestrowe działalności: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz REGON, dokumenty potwierdzające dochód (PIT 36 za poprzedni rok lub PIT 36 L, Ryczałt: oświadczenie o miesięcznych dochodach na druku Sygma Bank, Karta podatkowa: oświadczenie o miesięcznych dochodach na druku Sygma Bank), zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami ZUS lub potwierdzenie wpłat składek za ostatnie 3 miesiące (wyciąg bankowy z rachunku firmowego)

Prowadzący gospodarstwo rolne - zaświadczenie o dochodach wydane przez Urząd Gminy lub faktury za umowy kontraktowe za okres 3 ostatnich miesięcy, zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu ze składkami lub potwierdzenia wpłat składek za ostatnie 3 miesiące, zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem rolnym wydane przez Urząd Gminy

Osoby uzyskujące dochód z tytułu umów najmu - akt własności lokalu, PIT (roczny)

  Uczciwe zasady

 • PROSTE FORMALNOŚCI
 • SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA
 • OKRES KREDYTOWANIA OD 3 DO 36 MIESIĘCY

 

Z myślą o Tobie stworzyliśmy specjalny pakiet przywilejów. Jeżeli korzystałeś wcześniej z zakupów w naszym systemie i terminowo spłacałeś lub spłacasz raty:

 • otrzymasz kredyt jeszcze łatwiej i szybciej - przedstawiając jedynie dowód osobisty (bez zaświadczenia o zarobkach),
 • nie musisz dokonywać wpłaty własnej,
 • masz ułatwiony dostęp do wyższych kredytów,
 • już po terminowej spłacie pierwszej raty możesz zaciągnąć kolejny kredyt jedynie na podstawie dowodu osobistego.

Aby dokonać zakupu na raty w systemie LUKAS wystarczy przedłożyć:

 • tylko dowód osobisty

Klienci, którzy nie mogą otrzymać kredytu tylko na podstawie dowodu osobistego, powinni dostarczyć następujące dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów:

 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
  aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące
 • emeryci:
  ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
 • renciści:
  • dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia)
   oraz
  • kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty
 • prowadzący gospodarstwo rolne:
  • zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub kserokopia* nakazu płatniczego
   oraz
  • kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
   oraz
  • kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego
 • prowadzący działalność gospodarczą:
  • kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia* wyciąg/odpis z KRS-u
   oraz
  • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody (w oryginale) wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody (w oryginale) wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
   oraz
  • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
   • w przypadku karty podatkowej - decyzja (kserokopia*) Naczelnika US
   • w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28)
   • w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów - zestawienie (kserokopia*) przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L)
   Jeżeli rozliczasz się w inny sposób albo posiadasz inne dokumenty niż w.w. - skontaktuj się z doradcą
 • inne źródła dochodu:
  według indywidualnych ustaleń

*) oryginał do wglądu

 Dodatkowych informacji udzielimy Państwu w naszej placówce handlowej