Produkty

DOSTĘPNY
ALPOL AGB01 Gips budowlany 20kg
EAN: 5900404001205

ALPOL AGB01 Gips budowlany 20kg

Ostatnia aktualizacja:
Dostępny
Opis produktu:
AG B01 Gips budowlany rodzaj A1 Rodzaj podłoża Ściany i sufity z elementów gipsowych, ceramicznych, silikatowych, betonowych i betonu komórkowego. Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne i wapienne oraz płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe. Przygotowanie podłoża Powierzchnia podłoża powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Resztki farb i innych zanieczyszczeń usunąć. Pęknięcia i rysy rozkuć. W razie potrzeby chłonne podłoże zwilżyć wodą. Wszystkie elementy stalowe (ościeżnice, przewody instalacyjne, barierki itp.) zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem z gipsem ze względu na jego korozyjne działanie. Sposób użycia Zawartość opakowania wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zawsze należy wsypywać suchą mieszankę do wody. Gips nanosić na przygotowanym podłożu za pomocą stalowej, nierdzewnej pacy lub szpachelki. Należy przygotowywać taką ilość masy, aby zużyć ją w ciągu 5 minut. Nie zużyty, twardniejący zaczyn nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy go wyrzucić. Narzędzia Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, pojemnik na masę, nierdzewne pace, szpachelki, kielnie. Warunki wykonania Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Do każdego zarobu używać czystych naczyń i narzędzi. Świeży gips należy chronić przed zawilgoceniem. Przechowywanie W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 6 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania. Uwagi Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymie-szaniu z wodą daje odczyn obojętny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.  Zalecenia ogólne Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.
Prezentowane ceny są orientacyjnymi cenami brutto. Cena w sklepie może różnić się od prezentowanej ceny. Niniejsza prezentacja towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dla towarów na zamówienie i towarów, których stan magazynowy wyczerpał się, prezentowane ceny są jedynie orientacyjne i mogą znacznie różnic się od aktualnych. System aktualizacji danych o towarach aktualizuje dane cyklicznie. Ostatnia data i godzina aktualizacji są prezentowane wraz z towarem. W celu zakupu lub rezerwacji towaru nalezy skontaktować się ze sklepem. Zdjęcia produktów mogą różnić się od rzeczywistego wygladu towaru. Odwzorowania kolorów widziane na monitorze lub innym urządzeniu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu.


Zobacz wszystkie produkty

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...